Tietosuojaseloste

 Päivitetty 19.9.2019

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)
Tietosuojalaki (1050/2018)

1. Rekisterien pitäjä

Leeway Oy

Y-tunnus: 3017132-9

Postiosoite: Sopulinkuja 4 as. 2, 99400 Enontekiö

Sähköposti: info@leeway.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Leeway Oy:n Osku Marjanen, sähköposti: osku@leeway.fi

3. Rekisterin nimi

Leeway Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri sekä tutkimusrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä rekisterin ja osarekisterin käyttötarkoitus

Käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu käsitellä asiakkaiden ja sidosryhmien henkilötietoja. Asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietoja käsitellään vain asiakas- tai yhteistyösuhteeseen liittyen. Tutkimusrekisterin tietoja käsitellään vain tutkimustarkoituksiin liittyen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot:
Asiakas- ja sidosryhmärekisteri sisältää yksilöintitiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ammatti tai asema organisaatiossa) sekä tietoja organisaatiosta, jossa henkilö toimii (nimi, y-tunnus, osoitetiedot). Rekisterissä voi olla myös tietoa muista asiakas- tai yhteistyösuhteen yksityiskohdista, kuten tilatuista palveluista ja tuotteista.

Tutkimusrekisteri muodostuu, jos kyselyiden toteutuksen yhteydessä vastaajasta kertyy yksilöintitietoja (esimerkiksi kun annettu sähköpostiosoite on etunumi.sukunimi-muotoinen). Tutkimusrekisteri sisältää sähköpostiosoitteen sekä sen organisaation nimen, jossa henkilö toimii. Rekisterissä voi olla myös tietoa muista tutkimuksessa tiedustelluista asioista (esim järjestön toimiala).

Tietojen yhdistäminen muihin rekistereihin:
Ei yhdistetä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja kerätään sekä rekisteröidyiltä että julkisista lähteistä, tietosuojalainsäädännön puitteissa. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen tai asiakkaan luvalla

7. Tarkastus- ja korjauspyynnöt sekä henkilötietojen poistamispyynnöt

Tarkastus- ja korjauspyynnöt sekä henkilötietojen poistamispyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöityinä osoitteeseen infoleeway.fi.

8. Tietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään suhteen vaatiman ajan, jotta selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset voidaan täyttää.

Tietoa evästeistä

Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa aika ajoin laitteellesi pieniä datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämä on yleinen käytäntö useimmissa verkkosivustoissa.

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista.

Miten evästeitä käytetään?

Tällä sivustolla käytetään Google-yhtiön Google Analytics -raportointipalvelua. Se käyttää evästeitä, jotka ovat käytännössä tietokoneelle sijoitettuja pieniä tekstitiedostoja. Niiden avulla saadaan tietoa siitä, miten sivustoa käytetään. Evästeen tuottamat tiedot (ml. IP-osoite) välitetään ja tallennetaan Googlen palvelimille. Tietojen avulla Google analysoi, miten käyttäjä sivustoa käyttää. Se laatii eri toiminnoista raportteja verkkosivuston operaattoreille. Se tarjoaa myös muita sivuston toimintoihin ja internetin käyttöön liittyviä palveluja.

Google voi siirtää nämä tiedot myös ulkopuoliselle toimijalle, jos laki näin vaatii tai jos joku ulkopuolinen toimija käsittelee tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta mihinkään muihin tietoihin, joita sen hallussa on.

Käyttäjä voi kieltäytyä evästeiden käytöstä tekemällä tätä koskevat valinnat omalla selaimellaan. Kannattaa kuitenkin huomioida, että tällöin verkkosivuston kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä. Tätä verkkosivustoa käyttäessään käyttäjä suostuu siihen, että Google käsittelee hänen tietojaan edellä mainituilla tavoilla ja edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Kuinka voit hallita evästeitä?

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta AllAboutCookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet. Useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan, kun palaat sivustolle. Saattaa myös olla, että et voi käyttää kaikkia sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.